Witamy

 

 

Zapraszamy na wyj?tkow? pizz?. Ciasto wyrabiane metod? tradycyjn? z naturalnych sk?adników.

Dowóz na terenie miasta gratis!
(przy zamówieniu powy?ej 20 z? w ograniczonej strefie)
Dowóz poza granice miasta, przy zamówieniu powy?ej 50 z? – 1,5 z?/km

Pizza przewo?ona jest w specjalnych podgrzewanych torbach, co gwarantuje zachowanie jej odpowiedniej tempertaury

Informujemy, ?e istnieje mo?liwo?? dokonania zakupów nie uwzgl?dnionych w naszej ofercie w sklepie Stacji Paliw ORLEN za dodatkow? op?at? w wysoko?ci 5 z?. 
 

 
 

Galeria zdjęc

Copyright by bujanipizza.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. CMS: AdminPANEL.pl