Catering

Catering 
Z przyjemno?ci? prezentujemy Pa?stwu catering najwy?szej klasy.
Dzi?ki do?wiadczeniu w bran?y gastronomicznej, wyj?tkowej dba?o?ci o poziom naszych us?ug tworzymy niepowtarzalny i wyj?tkowy nastrój wielu imprez i wydarze? gwarantuj? Pa?stwu jako?? naszych us?ug.
   
Catering to przede wszystkim wy?mienite i profesjonalnie organizowane imprezy okoliczno?ciowe dla firm, osób prywatnych jak równie?  eventów w plenerze. Nasz zespól prowadzi prace na ka?dym etapie pocz?wszy od planowania, poprzez organizacje, na prowadzeniu i obs?udze przyj?cia ko?cz?c. Specjalno?? i w?asny styl pozwala nam odpowiednio przygotowa? przyj?cia by spe?ni? najmniejsze Pa?stwa oczekiwania.

Proponujemy Pa?stwu obs?ug?:

przyj?? rodzinnych
pikników
imprez promocyjnych
eventów firmowych
bankietów
cateringów biznesowych
imprez plenerowych
grill party
?ywienie zbiorowe

Dysponujemy niezawodnym i nowoczesnym sprz?tem oraz zapleczem kuchennym, a tak?e zapleczem technicznym. Dbamy o najwy?sz? jako?? naszych us?ug. Jeste?my bezkonkurencyjny  do ka?dego zlecenia podchodzimy profesjonalnie i indywidualnie  tak aby zadowoli? Pa?stwa i waszych go?ci.

Oferujemy dostaw? na wskazane miejsce w?asnym transportem w nowoczesnych termosach gastronomicznych z pe?n? obs?uga zaplecza kuchennego oraz obs?ugi kelnerskiej.

Skontaktuj si? z nami w celu omówienia szczegó?ów Twojego przyj?cia. Nasz manager doradzi Ci, jakiego typu przyj?cie wybra?, a potrawy dopasuje specjalnie do Twoich potrzeb.


 

Galeria zdjęc

Copyright by bujanipizza.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. CMS: AdminPANEL.pl